Osvedčenie o akreditácii
Osvedčenie o akreditácii č. S-338 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy ISO/IEC 17025
PDF formát

7
Odborná spôsobilosť hluk
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – hluk vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v zmysle zákona 355/2007 Z.z..
PDF formát


Odborná spôsobilosť vibrácie
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – vibrácie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v zmysle zákona 355/2007 Z.z..
PDF formát