Akustické štúdie

.
››› Posudzovanie hlukovej situácie pre potreby EIA, DUR, stavebného povolenia, realizačné projekty, kolaudačné konania s využitím 2D a 3D matematických modelov pre výpočet šírenia hluku v priestore s možnostou 3D vizualizácie

7