Engineering

.
Návrhy protihlukových stien

.
Návrhy akustických a antivibračných úprav a opatrení

.
Konzultačná a poradenská činnosť

7